Testimonial Monika Buraczyńska

Bardzo pozytywna rzecz! Scott mówi, że jedyny rozsądny cel życia stanowi maksymalizacja czasu, w którym doświadczamy czegoś, co nazywamy szczęściem – w pełni się z nim zgadzam! Fajnie oddziela to, na co mamy wpływ, od całej reszty, z którą z humorem i pokorą się godzi. Pokazuje, jak użyć tego wpływu, aby się w życiu nie zadręczać i z entuzjazmem budować swój sukces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *